Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, urodzonych w latach 2004-2012. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców w KRUS. Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 VII 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860). Do wniosku musi być dołączony formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka oraz formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą. Druki dostępne są w placówkach terenowych KRUS oraz na stronie www.krus.gov.pl/bip/formularze-i-wnioski/rehabilitacja/. Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka oraz formularzem dotyczącym informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci niepełnosprawne.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Szczegółowe informacje na ten temat, w tym wyjaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny można uzyskać w jednostkach organizacyjnych KRUS. Dane teleadresowe oddziałów dostępne są na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl/krus/struktura/oript/oript-tabela-z-danymi.

W 2019 roku Kasa zorganizuje:

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI Z CHOROBAMI UKŁADU ODDECHOWEGO W:

    • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie - jeden turnus w terminie 30.06-20.07.2019 r.,
    • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju - dwa turnusy w terminach: I turnus 10.07-30.07.2019 r. i II turnus 31.07-20.08.2019 r.,
    • Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu - jeden turnus w terminie: 11.08-31.08.2019 r.

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI Z WADAMI POSTAWY I CHOROBAMI UKŁADU RUCHU W:

    • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju - dwa turnusy w terminach: I turnus 23.06-13.07.2019 r. i II turnus 14.07-03.08.2019 r.,
    • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu - dwa turnusy w terminach: I turnus 08.07-28.07.2019 r. i II turnus 29.07-18.08.2019 r.