W związku z odbywajacymi sie w Zespole Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie egzaminami gimnazjalnymi oraz egzaminami ósmoklasisty przewidziane są następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

12.04.2019r. - dzień wolny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krasocinie oraz Szkoły Filialnej w Brygidowie,

15.04.2019r. - dzień wolny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krasocinie oraz Szkoły Filialnej w Brygidowie,

16.04.2019r. - dzień wolny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krasocinie oraz Szkoły Filialnej w Brygidowie,

17.04.2019r. - dzień wolny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krasocinie oraz Szkoły Filialnej w Brygidowie.

 Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Krasocinie w dniach od 15 - 17.04.2019r. realizaują zajęcia zgodnie z planem.