13.IX.2019 r. uczniowie klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej w Krasocinie, Szkoły Podstawowej w Czostkowie i Szkoły Filialnej w Brygidowie uczestniczyli w XII edycji przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego „Kochane pierwszaki” w Kielcach. Pomysłodawcą imprezy jest biskup kielecki ksiądz Marian Florczyk. Uczniowie zapoznali się z najważniejszymi zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Spotkali się ze świętokrzyskim kuratorem oświaty, który życzył wielu sukcesów w nowym roku szkolnym. Ksiądz biskup poświęcił uczniom tornistry i udzielił błogosławieństwa. W czasie wspólnej zabawy dzieci pogłębiały swoją wiedzę na temat różnych zagrożeń. Oglądały radiowozy policyjne, strażackie i pojazdy wojskowe. Otrzymali upominki - odblaski, plany lekcji i słodki poczęstunek. W drodze powrotnej dyrektor Krzysztof Jasiowski zaprosił wszystkie dzieci na lody.

A. Mikołajczyk