Zarządzenie nr 9/2018 z 20 II 2018 r.

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Krasocinie w sprawie ustalenia terminów, związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w Samorządowym Przedszkolu w Krasocinie na rok szkolny 2018/2019.

Zarządzenie nr 8/2018 z 20 II 2018 r.

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Krasocinie z 20 II 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów naboru dzieci do oddziału dzieci młodszych w Samorządowym Przedszkolu w Krasocinie w roku szkolnym 2018/2019.

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału dzieci młodszych

w Samorządowym Przedszkolu w Krasocinie

w roku szkolnym 2017/2018.

Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

w oddziale dzieci młodszych w Samorządowym Przedszkolu

w Krasocinie w roku szkolnym 2017/2018.