TERMINY EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

w roku szkolnym 2019/2020

a) JĘZYK POLSKI – 15 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 09:00

b) MATEMATYKA – 16 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 09:00 

c) JĘZYK OBCY – 17 kwietnia 2020 r. (piątek) – godz. 09:00