Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Krasocinie

 1. Arczewska Alina - wychowanie fizyczne
 2. Bartosik Beata - plastyka
 3. Bebel Jolanta - przyroda, religia
 4. Dąbrowska Monika - jezyk angielski
 5. Drzewiecka Barbara - język angielski
 6. Dusza Iwona - przyroda, biologia
 7. Jamróz - Ziętal Monika - fizyka
 8. Jasiowski Krzysztof - doradztwo zawodowe
 9. Klimczyk Paweł - wychowanie fizyczne
 10. Kmiecik Barbara - matematyka
 11. Knap Małgorzata - edukacja wczesnoszkolna 
 12. Kowalczyk Elżbieta - matematyka, informatyka
 13. Kowalczyk Ewa - doradztwo zawodowe
 14. ks. Kucharz Piotr - religia
 15. Lis Grażyna - edukacja wczesnoszkolna 
 16. Łaskawska - Wolny Lena - język polski
 17. Łata Małgorzata - informatyka, wychowanie do życia w rodzinie
 18. Malicka Wanda - matematyka
 19. Olczyk Agata - matematyka, chemia
 20. Olczyk Iwona - edukacja wczesnoszkolna 
 21. Paul Przemysław - technika, wychowanie fizyczne
 22. Pietrala Jolanta - muzyka
 23. Rakowska Jolanta - edukacja wczesnoszkolna 
 24. Sakwa Alina - język polski
 25. Świeboda Elżbieta - język niemiecki
 26. Świerczewska - Bała Elżbieta - edukacja wczesnoszkolna
 27. Świerczyńska - Wrona Iwona - historia, wychowanie fizyczne
 28. Wdowiak Aleksandra - język angielski
 29. Winiarska Wanda - religia
 30. Włodarska Agnieszka - język polski
 31. Wolny Andrzej - geografia, wychowanie fizyczne