Nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Krasocinie

 1. Bartosik Beata - język niemiecki, plastyka
 2. Dumin Anna - jezyk polski
 3. Dusza Iwona - biologia
 4. Jamróz - Ziętal Monika - fizyka
 5. Jasiowski Krzysztof - edukacja dla bezpieczeństwa
 6. Klimczyk Paweł - wychowanie fizyczne
 7. Kowalczyk Elżbieta - matematyka, informatyka
 8. ks. Kucharz Piotr - religia
 9. Łata Małgorzata - informatyka, wychowanie do życia w rodzinie
 10. Malicka Wanda - matematyka
 11. Olczyk Agata - chemia,
 12. Paul Przemysław - technika
 13. Pasińska Renata - historia
 14. Świeboda Elżbieta - język niemiecki
 15. Wdowiak Aleksandra - język angielski
 16. Włodarczyk Jacek - wychowanie fizyczne
 17. Wolny Andrzej - geografia