Regulamin akcji

Twój szczęśliwy numerek”

 1. Twój szczęśliwy numerek zwalnia TYLKO z niezapowiedzianych kartkówek, odpowiedzi ustnej oraz pracy domowej zadanej na poprzedniej lekcji.
 2. Numerek będzie wybierany zawsze przed pierwszą godziną lekcyjną.
 3. Szczęśliwy numerek będzie losowany przez szkoły.
 4. Od wyniku losowania nie ma odwołania.
 5. Szczęśliwy numerek będzie zawierał liczby od 1 do 29, które odpowiadają przypisanemu numerkowi w dzienniku lekcyjnym.
 6. W jednym miesiącu dany numerek może by
 7. wylosowany tylko jeden raz.
 8. Próby podmienienia numerków będą skutkowały odwołaniem akcji.
 9. Akcja obejmuje tylko Publiczne Gimnazjum w Krasocinie.

      Dyrektor Szkoły             

p. Krzysztof Jasiowski

Samorząd Uczniowski  

Aleksandra Arczewska 

Monika Chruściel

Rafał Robak

Szymon Pawłowski

Nowy Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Krasocinie.

         W dniu  1 października 2014 r. odbyły się wybory do rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015. W wyborach brali udział przedstawiciele Samorządów Uczniowskich klas I-III Publicznego Gimnazjum. W wyniku głosowania jawnego wybrano następujący skład:

 • Przewodniczący - Aleksandra Arczewska kl. III a
 • Z - ca Przewodniczącego - Monika Chruściel kl. III b
 • Skarbnik -  Kamil Robak kl. III c
 • Sekretarz - Szymon Pawłowski kl. III a

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

 • p. Bogusława Szymkiewicz
 • p. Wanda Malicka
 • p. Elżbieta Kowalczyk