8 maja w dwóch parafiach naszej gminy gościł ksiądz biskup pomocniczy Diecezji Kieleckiej Marian Florczyk. Podczas wizyty ksiądz biskup odwiedził Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie i Zespół Placówek Oświatowych w Krasocinie. W obu placówkach odbyły się spotkania z dziećmi i młodzieżą oraz krótkie spotkania z nauczycielami. Kierując słowa do uczniów i nauczycieli gość podkreślił rolę rodziny i dobrego wychowania dzieci oraz wagę zawodu nauczyciela i wychowawcy.

 

         Księdzu biskupowi towarzyszyli proboszczowie i wikariusze z parafii w Olesznie i Krasocinie.

Więcej zdjęć z wizyty Biskupa Mariana Florczyka do zabaczenia w galerii.