Sukces klubów 4H „Kraski” i „Groszki” z Krasocina i „Orliki” z Mieczyna.

      27 IX 2014 r. w Ostoi Dworskiej w Leśnicy odbył się finał wojewódzkiego konkursu „Eko Bocian”. Do rywalizacji przystąpiły kluby edukacyjne z ośmiu powiatów województwa świętokrzyskiego, w tym dwa kluby ze Szkoły Podstawowej w Krasocinie - „Kraski” (uczniowie z klas IV-VI) i „Groszki” (maluchy) oraz „Orliki” ze Szkoły Podstawowej w Mieczynie.

        Nasze kluby zdobyły wyróżnienia za sprawozdania z przeprowadzonych obserwacji i prace plastyczne. Jury doceniło bociany wykonane w technice orgiami i z materiałów ekologicznych oraz drewniany wiatraczek. Nagrodami były profesjonalne lornetki i wydawnictwa regionalne. Opiekunkami uczniów były Panie Małgorzata Knap i Małgorzata Łata (Krasocin) oraz Lidia Siwek (Mieczyn).

          Głównymi celami konkursu były: promocja ochrony przyrody - zwłaszcza coraz rzadszego w naszych stronach bociana białego, zainteresowanie dzieci obserwacjami ornitologicznymi oraz rozwijanie ich uzdolnień plastycznych.