VIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka

          17 października 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasocinie miało miejsce uroczyste podsumowanie VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka i wręczenie nagród laureatom. Imprezę, jak co roku, poprowadził Ryszard Kowalczyk, nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej i Publicznego Gimnazjum w Olesznie.

 

          Wszystkich zgromadzonych serdecznie powitała Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie Aleksandra Klim. Wśród gości znaleźli się Jadwiga Zielińska - Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Lidia Zielińska - pracownik Działu Metodyki, Szkoleń i Analiz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Ireneusz Gliściński  - Wójt Gminy Krasocin, Krzysztof Jasiowski - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Krasocinie, Irena Gacia – córka Feliksa Raka. Dyrektor Aleksandra Klim bardzo serdecznie gratulowała laureatom i uczestnikom konkursu, dziękowała jury ( w składzie: Stanisław Nyczaj, Tadeusz Stolarski, Jolanta Lichosik, Lena Łaskawska-Wolny, Magdalena Kowalczyk) za pracę nad oceną nadesłanych wierszy. Następnie głos zabrała Kazimiera Szczykutowicz –Skarbnik Związku Literatów Polskich Oddział Kielce, która w imieniu nieobecnego przewodniczącego jury Stanisława Nyczaja, odczytała list gratulacyjny dla laureatów konkursu. Tadeusz Stolarski przygotował ciekawe i bardzo wnikliwe podsumowanie nadesłanych utworów, mówił o ich tematyce, formie, chwalił oryginalne zwroty poetyckie. W części artystycznej podziwialiśmy recital Kingi Łapot (wychowanki Domu Kultury w Małogoszczu) oraz deklamację poezji Feliksa Raka w wykonaniu młodzieży z Zespołu Placówek Oświatowych w Krasocin (uczniów przygotowała Lena Łaskawska-Wolny).

             Laureaci otrzymali nagrody pieniężne (w kategorii dorośli) ufundowane przez Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, rzeczowe (Mp 4) – ufundował Tadeusz Kowalczyk – Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, książkowe ufundowali – Andrzej Dąbrowski – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Zbigniew Matyśkiewicz – Starosta Powiatu Włoszczowskiego. Ireneusz Gliściński – Wójt Gminy Krasocin ufundował tablety i nagrody książkowe. Uroczystość zakończyła się sesją zdjęciową uczestników oraz poczęstunkiem.

Uczniowie ZPO w Krasocinie odnieśli następujące sukcesy:

Kategoria: szkoła podstawowa IV-VI

II miejsce – Marta Robak

Wyróżnienia  Izabela Klim, Adam Ludwik Olczyk, Małgorzata Pełka

Nagrody za udział  Oliwia Kaczmarek, Patrycja Kowalczyk, Katarzyna Malicka, Zuzanna Pilichowska, Magdalena Suliga, Kasia Wychowaniec

Gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów i do zobaczenia za rok.