W roku szkolnym 2014/2015, podobnie jak w latach ubiegłych Szkoła Podstawowa w Krasocinie przystąpiła do programu „Owoce i warzywa w szkole” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu UE (88%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (12%).

         Program ten jest kontynuacją programu „Owoce w szkole” realizowanego w latach szkolnych 2009/2010 – 1013/2014. Program skierowany jest do dzieci uczęszczających regularnie do szkół podstawowych, tj. realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dzieci klas I-III.

         Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa oraz soki. Dzieci otrzymują jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne.

         Celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.