RZYMIANIE I GALLOWIE W… KRASOCINIE9 lutego 2015 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Krasocinie odbyła się żywa lekcja historii pt.: „Rzym i Galia w starożytności”, przygotowana przez grupę rekonstrukcyjną „ARKONA” z Torunia.

 

Lekcja była połączeniem spektaklu i zabaw z udziałem uczniów. Uczestnicy poznawali dzieje Rzymian i Galów, ich kulturę materialną i duchową. Repliki strojów i uzbrojenia Celtów, Germanów i Rzymian stanowiły uatrakcyjnienie opowiadanych przez aktorów historii.

Narracji rekonstruktorów towarzyszyły pokazy walk wojsk Rzymu z Galami pod wodzą wielkiego Wercyngetoryksem. Jednak to nie wszystko! Zapamiętanie przeszłości przychodzi łatwiej jeżeli można się w niej choć na chwilkę „zanurzyć”. Chętnych do targu niewolników oraz do stworzenia formacji bojowej „żółwia rzymskiego” nie brakowało. Bitwa Rzymian z Germanami z udziałem ochotników z naszej szkoły niewątpliwie była niezapomnianym przeżyciem. Uczniowie, którzy woleli popatrzeć na sceny walk z bezpiecznej widowni, mogli przymierzyć i chwycić oręż starożytnych: zbroje, hełmy rzymskie i galijskie, tarcze, miecze i pila (oszczepy rzymskie). Podsumowaniem żywej lekcji historii był konkurs wiedzy.

Uczniowie, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytania, otrzymali pamiątkowy denar Juliusza Cezara. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni - zdobyli nową wiedzę i doskonale się bawili.   

Małgorzata Łata