ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

10 października od samego rana w naszej szkole panowała podniosła atmosfera za sprawą ślubowania. Do tej uroczystości uczniowie przygotowywali się od początku roku szkolnego. Wytrwale uczyli się tekstów, wierszy i piosenek. Uczniowie kl. Ia (wych. M. Pyka) i Ib (wych.M. Knap) przybyli do szkoły w eleganckich ubraniach, z lekkim uczuciem niepewności czy wszystko się uda.

 

Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Goście zostali powitani. Dzieci pięknie zaprezentowały część artystyczną, ks. Michał Krężel pobłogosławił dzieci, a dyrektor mgr Krzysztof Jasiowski pasował każde dziecko na ucznia kl. I. Następnie los zabrała starsza koleżanka przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego.

Na koniec uroczystości dzieci otrzymały prezenty od starszych klas a także od dyrektora i rodziców. Wychowawczynie w swoich klasach wręczyły okolicznościowe dyplomy pasowania na ucznia. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

M. Pyka