Czas w którym nie odbywają się zajęcia (12 – 25.03.2020r.) nie jest czasem ferii i odpoczynku od nauki. Drodzy uczniowie ZPO w Krasocinie jesteście zobowiązani do pozostania w tym czasie (12 – 25.03.2020r.) w swoich domach, unikajcie skupisk ludzi (np. komunikacja publiczna, kina, supermarkety, restauracje itp.). Przeznaczcie ten czas na nadrobienie zaległości w nauce, przeczytajcie kolejne lektury, rozwijacie kompetencje i swoje pasje. Dbajcie o przestrzeganie zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.

Ze względu na ryzyko zarażenia się koronawirusem Samorządowe Przedszkole w Krasocinie,

Szkoła Podstawowa w Krasocinie

i Szkoła Filialna w Brygidowie,

będą zamknięte od 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. włącznie.

12 marca (czwartek)  i 13 marca (piątek) do przedszkola i do szkoły mogą przyjść tylko te dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki w domu. W tym dniu autobusy szkolne będą jeździć o zwykłych godzinach. Od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) wszystkie wyżej wymienione placówki będą całkowicie zamknięte. Dalsze komunikaty będą publikowane na stronach internetowych:

 

www.krasocin.com.pl

www.zpokrasocin.pl

13.IX.2019 r. uczniowie klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej w Krasocinie, Szkoły Podstawowej w Czostkowie i Szkoły Filialnej w Brygidowie uczestniczyli w XII edycji przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktycznego „Kochane pierwszaki” w Kielcach. Pomysłodawcą imprezy jest biskup kielecki ksiądz Marian Florczyk. Uczniowie zapoznali się z najważniejszymi zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Czytaj więcej...

ROZKŁADY OBOWIĄZUJĄ

OD 11 IX 2019r.

Rozkłady dla poszczególnych tras w załączniku.

Uczniowie klas IV proszeni są o odebranie kart rowerowych w terminie od 01.07.2019r.

w Kancelarii Zespołu Placówek Oświatowych

im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie

w godzinach od 8 do 14.

W związku z odbywajacymi sie w Zespole Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie egzaminami gimnazjalnymi oraz egzaminami ósmoklasisty przewidziane są następujące dni wolne od zajęć dydaktycznych:

12.04.2019r. - dzień wolny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krasocinie oraz Szkoły Filialnej w Brygidowie,

15.04.2019r. - dzień wolny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krasocinie oraz Szkoły Filialnej w Brygidowie,

16.04.2019r. - dzień wolny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krasocinie oraz Szkoły Filialnej w Brygidowie,

17.04.2019r. - dzień wolny dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krasocinie oraz Szkoły Filialnej w Brygidowie.

 Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Krasocinie w dniach od 15 - 17.04.2019r. realizaują zajęcia zgodnie z planem.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, urodzonych w latach 2004-2012. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców w KRUS. Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 VII 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz.U. z 2013 r. poz. 860). Do wniosku musi być dołączony formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka oraz formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą. Druki dostępne są w placówkach terenowych KRUS oraz na stronie www.krus.gov.pl/bip/formularze-i-wnioski/rehabilitacja/. Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wraz z informacją o stanie zdrowia dziecka oraz formularzem dotyczącym informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą, należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie określonym przez jednostkę.

Czytaj więcej...
Plik do pobrania
Download this file (WSO SP (stan 28 XI 2018).doc)WSO SP (stan 28 XI 2018).doc236 kB